Uniwersytet Warszawski
Klub Absolwentów
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
 
e-mail: kontakt@absolwent.uw.edu.pl 
tel. (22) 55 20 728
 
Biuro znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
ul. Dobra 56/66, lok. 0.111, parter