KONFERENCJA W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN SAMUELA EILENBERGA

 

22 lipca 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja, upamiętniająca życie i osiągnięcia naukowe znakomitego matematyka, absolwenta i doktora Uniwersytetu Warszawskiego, Samuela Eilenberga. W swoich wystąpieniach naukowcy nawiązali do obszarów tematycznych, do których ten wielki uczony wniósł swój niepowtarzalny wkład.

Konferencja odbyła się w Warszawie nie bez powodu. Choć Samuel Eilenberg większą część swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych, to właśnie w Warszawie urodził się i kształcił, a na naszej uczelni zdobył tytuł doktora. Był jednym z uczonych, którzy wpłynęli na kształt XX-wiecznej matematyki. Znacząco przyczynił się też do rozwoju informatyki.

Zamiarem organizatorów konferencji było przybliżenie uczestnikom wszystkich obszarów naukowych, do których Eilenberg wniósł swój niezwykle cenny wkład: topologii, teorii kategorii oraz obliczalności, ale również przypomnienie gościom sylwetki uczonego. Referaty wygłoszą naukowcy z prestiżowych europejskich i amerykańskich uczelni, m.in. University of Cambridge, University of Chicago, University of California, Massachusetts Institute of Technology i Université Montpellier.

Zaprezentowane zostaną także materiały historyczne, ilustrujące kontekst społeczny życia uczonego. 24 lipca o godz. 14.00 będzie można wysłuchać wykładu Jerzego Halbersztadta o polsko-żydowskiej Warszawie sprzed 1939 roku, w której Eilenberg przyszedł na świat i zdobywał wykształcenie.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-26 lipca, (rozpoczęcie o godz. 9.15). Stara Biblioteka, kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. Na wszystkie wykłady wstęp wolny.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Matematyczne, Columbia University, Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.

Samuel Eilenberg urodził się 30 września 1913 r. w Warszawie. W 1934 r. skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a po dwóch latach doktoryzował się pod kierunkiem profesora Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka, wówczas docenta. Wyjechał w kwietniu 1939 r. do Stanów Zjednoczonych. Tam przez krótki czas pracował w różnych instytucjach. W 1947 został zatrudniony na Columbia University, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę.

Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Londyńskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, a także laureatem prestiżowych nagród, m.in. Wolf Prize – izraelskiego odpowiednika Nagrody Nobla. W 1986 roku rektor UW, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski uhonorował go medalem im. Wacława Sierpińskiego.

Samuel Eilenberg był nie tylko wielkim uczonym, ale również słynnym kolekcjonerem i znawcą sztuki Azji Południowo-Wschodniej. Jego znaczącą kolekcję można podziwiać w Metropolitan Museum of Art in New York. Więcej informacji.